איגוד האינטרנט הישראלי

אתר המראה


איגוד האינטרנט הישראלי

מי אנחנו


ברוכים הבאים

איגוד האינטרנט הישראלי, כחלק מתמיכה בתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח, מספק שירותי אתר מראה ישראלי לתוכנות ופרוייקטים נפוצים.

ניתן ליצור קשר עם mirrormaster@isoc.org.il לבקשות והערות.

מדיניות אתר המראה

 • העדפה לקבצים גדולים כגון קבצי ISO, כאלה שאתר מראה ישראלי ישפר מאוד את זמן ההורדה שלהם.
 • העדפה לארכיטקטורות נפוצות כגון i386 ו-amd64.
 • העדפה לפרוייקטים/קבצים שעבורם לא קיים עדיין אתר מראה בארץ.
 • שיקולי מקום על השרת.

תוכן אתר המראה


הגדרות


Debian GNU/Linux

יש להוסיף את אחת השורות בקובץ /etc/apt/sources.list:

 • deb http://mirror.isoc.org.il/pub/debian/ stable main contrib non-free
 • deb http://mirror.isoc.org.il/pub/debian/ testing main contrib non-free
 • deb http://mirror.isoc.org.il/pub/debian/ unstable main contrib non-free

Gentoo Linux

יש לעדכן את השורות בקובץ /etc/make.conf:

 • GENTOO_MIRRORS="http://mirror.isoc.org.il/pub/gentoo/"
 • SYNC="rsync://mirror.hamakor.org.il/gentoo-portage"

ניתן להשתמש ב-emerge-webrsync כדי לסנכרן עם HTTP מול אתר המראה של איגוד האינטרנט בכתובת http://mirror.isoc.org.il/pub/gentoo-portage/.

Fedora

יש להוסיף את השורה בקובץ /etc/yum.repos.d/fedora.repo:

 • baseurl=http://mirror.isoc.org.il/pub/fedora/releases/$releasever/Fedora/$basearch/os/

יש להוסיף את השורה בקובץ /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo:

 • baseurl=http://mirror.isoc.org.il/pub/fedora/updates/$releasever/$basearch/

Ubuntu

יש להוסיף את אחת השורות בקובץ /etc/apt/sources.list:

Ubuntu Karmic Koala

Ubuntu Jaunty Jackalope

Mandriva

לכל גרסה מצורפות שתי הגדרות, יש לבחוראחתמהן. אין צורך בשתיהן.

הגרסה הרשמית (2010.1) עבור i586:

 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/official/2010.1/i586/
 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/official/2010.1/i586/

הגרסה הרשמית (2010.1) עבור x86_64:

 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/official/2010.1/x86_64/
 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/official/2010.1/x86_64/

גרסת פיתוח (cooker) עבור i586:

 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/devel/cooker/i586/
 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/devel/cooker/i586/

גרסת פיתוח (cooker) עבור x86_64:

 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/devel/cooker/x86_64/
 • urpmi.addmedia --distrib mirror.isoc.org.il http://mirror.isoc.org.il/pub/mandriva/devel/cooker/x86_64/